Skip to main content

 

Việt Nam (越南專區)

Thông tin quan trọngIOH

 • cổng đăng ký trực tuyến dành cho Hệ Đại Học và Thạc Sĩ (ghi danh vào học kỳ mùa thu năm 2023)  click here    
  Thời gian đăng ký
Đại học (cá nhân đăng ký)
 • Đăng ký trực tuyến/gửi hồ sơ trực tiếp: Từ ngày 01/11/2022 đến 15/12/2022
 • Đăng tải hồ sơ xét tuyển lên hệ thống: từ 01/11/2022 đến 06/01/2023 (phải hoàn thành việc gửi hồ sơ bản giấy trực tiếp đến cơ quan xét tuyển)  
 • Hướng dẫn quy trình đăng ký du học đài loan dành cho sinh viên ở 1 số quốc gia được miễn thi đầu vào  (iorad Step by step) (PDF Step)
Sau đại học
 • Đăng ký trực tuyến/gửi hồ sơ trực tiếp: Từ ngày 01/11/2022 đến 15/12/2022
 • Đăng tải hồ sơ xét tuyển lên hệ thống: từ 01/11/2022 đến 06/01/2023 (phải hoàn thành việc gửi hồ sơ bản giấy trực tiếp đến cơ quan xét tuyển) 
 • Trang thông tin tuyển sinh sau đại học (Thạc Sĩ, Tiến Sĩ)

Hệ Đại học:

phân phát theo nguyện vọng (Dựa vào thành tích cá nhân)
    Từ ngày 01-28/02/2023
 • Sơ lược về thông tin tuyển sinh
  •  Hệ Đại Học:
   • Thông tin tuyển sinh dành cho thí sinh thuộc 1 số quốc gia được miễn thi đầu vào(PDF
   • Quy định tuyển sinh Đại Học của các khoa ngành, các trường đối với ứng viên là học sinh Hoa Kiều, Hong kong hoặc Macao ghi danh vào học kỳ mùa Thu 2023(PDF
  • Sau Đại Học:
   • Thông tin dành cho Hoa Kiều ở hải ngoại ghi danh vào Hệ Sau Đại Học(PDF
   • Thông tin dành cho Hoa Kiều tốt nghiệp tại các trường Đại học Đài Loan(PDF
   • Chỉ tiêu tuyển sinh và mục tiêu đào đạo chương trình Thạc sĩ của các khoa, các trường đại học dành cho sinh viên Hoa kiều, Hongkong, hoặc Macao ghi danh vào học kỳ mùa Thu năm 2023(PDF
   • Chỉ tiêu tuyển sinh và mục tiêu đào đạo chương trình Tiến sĩ của các khoa các trường đại học dành cho sinh viên Hoa kiều, Hongkong, hoặc Macao ghi danh vào học kỳ mùa Thu năm 2023 (PDF

Tải về

Tra cứu:

Tham khảo: